Warmia W1389-W1415
Result
Initializing, please wait...
Title: Juz sie zmierzka, nadchodzi noc
Id: 320
Esac-Id: W1389
Key: G
Signature: FREEi/
Unit: 08
EsAC-Code: 5_5_3b45_3b21_ 55_6b5_3b4_45_0_ 57b+1+3b+2+1_5+1_ +1+1+2+1_7b_4_7b_6_5_0_ +1_767b65_5_4_3b_ 555_3b45_3b21_0_
Title: Witomy wos bracia u nos
Id: 321
Esac-Id: W1390
Key: G
Signature: FREEi/
Unit: 16
EsAC-Code: 345__3_5__345__345__0__ 5_4_2_3_4__3_2_1__0__ 345__3_5__345__345__0__ 5_4_2_3_4__3_2_1__0__ +1__7__6_5__0__ 4__2__4_6_5__0__ +1__7__+1_6_5__4_2_1__0__ 1__-7__1_3_2__0__ 2__-7__2_4_3__0__ 1__-7__1_3_2__1__-7__1___
Title: Z calego serca mygo dzienkujec moj Panie
Id: 322
Esac-Id: W1391
Key: G
Signature: FREEi/
Unit: 16
EsAC-Code: 1_135__4_3_1_3_2_0_ 2_3_4_3_2_1__0_ 1_1_5__3_1_3_2__0_ 2_3_4_3_2_1__0_ 3_1_5__432__3_1_345__2_321_0_ 465__323_1_232_0_ 2_3_4_3_2_1__
Title: Sukalim, sukalim Jezusa milygo
Id: 323
Esac-Id: W1392
Key: G
Signature: FREEi/
Unit: 08
EsAC-Code: 1357+176 55343210 -5135+176 55343210 +1_756_5 7+1_756_5_ 135+1765 5343210
Title: Panie Boze daj nam twe blogoslawiy stwo
Id: 324
Esac-Id: W1393
Key: G
Signature: FREEi/
Unit: 08
EsAC-Code: 2_2_1_-7_0_ 2_2_1_-7_-6_-5_-732_0_ 1-7-6-71_1_132_1_0_ 2_24321_0_ 3_2_2_3_1_-7_-632_0_ 1-7-6-71_132-71_0_
Title: Sukami Pana wiecor i z rana
Id: 325
Esac-Id: W1394
Key: G
Signature: FREEi/
Unit: 08
EsAC-Code: 3_3_423_2_0_ 3_3_423_2_0_ 3_5_423_2-71_0_ 3_3_423_2_0_ 3_3_423_2_0_ 3_5_423_2-71_0_
Title: Radosnie spsiywajmy w syrcach Panu grajmi
Id: 326
Esac-Id: W1395A
Key: G
Signature: FREEi/
Unit: 08
EsAC-Code: 1_123_2_565_0_ 6_5_+1654345_0_ 3_2_35432_1_0_ -7_1_2_3_2-7-5_0_ 5_6_5_4_321_0_ 2_234_3_2_3_0_ -5_1_2_345_.4 3_4_3_2_1_
Title: Syn Bozy z gornygo kraju niebieskiygo
Id: 327
Esac-Id: W1395B
Key: G
Signature: FREEi/
Unit: 08
EsAC-Code: 1_123_2_5_4_0_ 6_7_+1_5_4_5_0_ 3_2_3_4_321_0_ -7_1_2_3_2_-5_0_ 1_123_2_5_4_0_ 3_2_3_4_321_0_
Title: Sin Bozi z gornygo stanu
Id: 328
Esac-Id: W1395C
Key: G
Signature: FREEi/
Unit: 08
EsAC-Code: 1_1_3_4_5_6_5__0_ +1_5_3_4_3_4_5__0_ 2_.22_5_3_2_1__0_ -7_1_2_3_2__-5__0_ 1_1_3_4_5_6_5__ 2_2_2_4_3_2_1__0_ -7_1_2_3_2_-7_1__0_
Title: Juz majo pola lasy
Id: 329
Esac-Id: W1396A
Key: G
Signature: FREEi/
Unit: 08
EsAC-Code: 321_2_3_56543_0_ 3_4_3_2_2_-7_-6_0_ 3_2_5_4_5_2_0_ 3_1_2_3_56543_0_ 3_5_5_2_3_1_-7_0_ -5_1_2452423_2-71_0_
Title: Juz majo pola lasy
Id: 330
Esac-Id: W1396B
Key: G
Signature: FREEi/
Unit: 04
EsAC-Code: 31235430 35523210 3234320 31235430 355231-70 -5123433210
Title: Dziycie sie nam narodzilo
Id: 331
Esac-Id: W1397
Key: G
Signature: FREEi/
Unit: 08
EsAC-Code: 1_121_-73_3_2-71__0_ 3_3_234_.32_10_ -7_3__231_-721__0_ -7_3_0_231_-721__.0_
Title: Juz noc schodzi juz switanie
Id: 332
Esac-Id: W1398
Key: G
Signature: FREEi/
Unit: 08
EsAC-Code: -5_3b_2_3b45_4543b2_0_ 1_3b_2_3b45_4543b2_0_ 56b6b_4_5_3b21_0_
Title: Znaj, o, zborze krzescijanski
Id: 333
Esac-Id: W1399
Key: G
Signature: FREEi/
Unit: 08
EsAC-Code: 1_4_4_456_56543_0_ 234_4_456_56543_0_ 432_245_3_2-71_0_ 1_4_3_456_56543_0_ 2_4_3_456_56543_0_ 7_+1_6_6_7_54#3_0_
Title: Otworzcie drzwi stojucemu
Id: 334
Esac-Id: W1400A
Key: G
Signature: FREEi/
Unit: 08
EsAC-Code: 1_5_3_1_5_6_6_5_0_ 5_6_7_+1_7_6_6_5_0_ 4_6_5_4_3_2_1_0_ 1_5_3_1_5_6_6_5_0_ 5_6_7_+1_7_6_6_5_0_ 4_6_5_4_3_2_1_0_ 5_3_5_3_ 4_3_2_3_4_3_2_3_4_355_1_0_ +1_7_6_534_3_2_1_0_
Title: Otworzze drzwi stojuncymu
Id: 335
Esac-Id: W1400B
Key: G
Signature: FREEi/
Unit: 08
EsAC-Code: 135_2_1_5_6_135_0_ 5_6_7_+1_765_64#5_0_ 526_5_423_2_1_0_ 135_2_1_5_6_135_0_ 5_6_7_+1_765_64#5_0_ 526_5_423_2_1_0_ 5_3_5_3_ 4_3_2_354_3_2_354_3_531_0_ +1_7_6_5_4_3_2_1_0_
Title: Wsta duso zapomnij swata
Id: 336
Esac-Id: W1400C
Key: G
Signature: FREEi/
Unit: 16
EsAC-Code: 1_.35_.43_2_1__5__6_.76__5__0__ 5_6_7_+1__7_6_5__6__5__0__ 3_6_5__.4_3__2__1__0__ 1_.35_.43_2_1__5__6_.76__5__0__ 5_6_7_+1__7_6_5__6__5__0__ 3_6_5__.4_3__2__1__0__ 5__.4_3__.4_5__.4_3__0__ 4__3__2__3__4__3__2__3__4__3_4_5_.31__0__ +1__7__6__5__.3_4__3__2__1__
Title: Ocuccie sie wszyscy ludzie
Id: 337
Esac-Id: W1401
Key: G
Signature: 5/4
Unit: 08
EsAC-Code: -7b_-7b_6b_6b__ 43b5_43b2_0_ 4_4_56b7b__ 6b_5_4_5_0_ 5_5_4_3b2 13b4__3b21_0_
Title: Ocuccie sie wszyscy ludzie
Id: 338
Esac-Id: W1401A
Key: G
Signature: 5/4
Unit: 08
EsAC-Code: 1_1_6b_6b__ 43b5_43b2_0_ 4_4_56b7b__ 6b45_4#_5_0_ 5_5_4_3b2 13b4__3b21_0_
Title: Wiecor nadchodzi
Id: 339
Esac-Id: W1402A
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 16
EsAC-Code: -5_1__-6_-7_-5__0__ 123__.4_3_2_1_0_ 3_3_3_2_-5_0_ 2_2__-7-51__.-7__-6_-5_.0_ 123__4_3_2_1_0__
Title: Wiecor nadchodzi
Id: 340
Esac-Id: W1402B
Key: G
Signature: 3/4
Unit: 08
EsAC-Code: -5_1_-7_ -6_-7_-50 -5_3__ 4_3__ 2_1__ -5_3_3_ -6_-6__ 2_2_1_ -7_1_-7_ -6_-5__ -5_3__ 4_3__ 2_1__
Title: Ocuc sie do nas
Id: 341
Esac-Id: W1403A
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 08
EsAC-Code: -5_1_3_5_5_6_5_0_ 5_+1_7_+1_+3_+2_+1_+2_5_0_ 5_+1_5_6_3_4_2_1_0_ 1_3_5_5_5_5_6_5_0_ 5_+1_7_+1_+3_+2_+1_+2_5_0_ 5_+1_5_6_3_4_2_1_0_ 5_.43_2_2_1_ 5_.43_2_2_1_ 2_3_4#_5_0_ 5_6_6_5_0_7_6_6_5_0_ 2_5_2_3_-7_1_-6_-6_-5_0_
Title: Ocuc sie do nas
Id: 342
Esac-Id: W1403B
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 08
EsAC-Code: 1_5_6_5_5_5_6_5_0_ 5_+1_7_+1_+3_+2_7_+1_5_0_ 57+1_5_6_3_4_2_1_0_ 135_5_5_5_6_54#5_0_ 5_+1_7_+1_+3_+2_7_+2_5_0_ 5_+1_5_6_3_4_2_1_0_ 5_5_4_4_5_1_0_ 5_5_4_4_5_1_0_ 1_3_4_3_0_ 5_6_7_+1_0_ +3_+2_+2_+1_0_ 5_+1_5_6_3_5_2_1_
Title: Narodzil sie Chrystus Pan
Id: 343
Esac-Id: W1404A
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 08
EsAC-Code: 1_123_2_5_565_0_ 5_576_5_0_ 5_5_4_3_2_135_0_ 4_3_2_12 3_2_3_6_5_4_3_0_ 3_2_3_6_5_4_3_0_ 565_4_3_2_1_0_
Title: Narodzil sie Chrystus Pan
Id: 344
Esac-Id: W1404B
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 08
EsAC-Code: 1_345_3_5_6_5_0_ 5_576_5_0_ 5_5_4_3_2_6_5_0_ 3_432_1_0_ 3_236_543_0_ 3_236_543_0_ 565_4_3_2_1_0_
Title: Narodzil sie Chrystus Pan
Id: 345
Esac-Id: W1404C
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 08
EsAC-Code: 1_3_5_3_5_4#_5_0_ 5_5764#5_0_ 5_4_3_2_2_6_5_0_ 3_432_1_0_ 3236543_0_ 3236543_0_ 565_423_2-71_0_
Title: Narodzil sie Chrystus Pan
Id: 346
Esac-Id: W1404D
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 08
EsAC-Code: 1_1_3_2_5_6_5_0_ 4#_576_5_ 5_5_4_3_2_4_5_0_ 3_432_1_ 3_2_3_6_543_0_ 3_2_3_6_543_0_ 565_4_3_2_1_0_
Title: Narodzil sie Chrystus Pan
Id: 347
Esac-Id: W1404E
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 08
EsAC-Code: 135_5_5_6_5_0_ 5_5_6_5_0_ 5544355_0_ 3_4_2-51_0_ 3226543_0_ 3226543_0_ 5654432-51_0_
Title: Mam wzielko prosbe, panie moj, do Ciebzie
Id: 348
Esac-Id: W1405
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 08
EsAC-Code: 3_3_5_4_232_1_-6_3_2_1_0_ 3_354_232_1_-6_3_2_1_0_ 4_3_1_2_3_0_ 1_432_1_21-6_0_ -513_2_1_0_
Title: Duso moja gotuj sie
Id: 349
Esac-Id: W1406
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 08
EsAC-Code: 1_1_2_2_-5_-7_1_0_ 3_4_5_1_-6_-5_0_ -7_1_2_2_-5_-7_1_0_ 3_4_5_1_-6_-5_0_ 2_1_-7__3_21#2_0_ 2_-6_-71#2_2_1#_2_0_ 3_4_5_1_-6_-5_0_
Title: Narodzil sie Syn Bozy
Id: 350
Esac-Id: W1407
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 08
EsAC-Code: 1_1_1_5_3_2_1_ 3_2_-5_1_321_0_ 1_1_5_5_3_2_1_0_ -7_2_3_3_2_1_0_ 3_3_2_4_3_2_1_0_ 4_3_3_-7_3_2_1_0_ 4_3_-5-71_321_0_
Title: Z nieba juz idzies na ziymnie, moj Jezu kochany
Id: 351
Esac-Id: W1408
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 08
EsAC-Code: 1_1_5_3_.21_-7_-6_ -5_-6_-7_1_2__1_0_0_ 5_5_5_6__ 4_4_5_5_.43_2_0_ -5_-6_-7_1_2_3_2__1_0_
Title: Panu Bogu Wszechmocnymu dziekujemy z radosci
Id: 352
Esac-Id: W1409
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 08
EsAC-Code: 1_24(32-7)132-72_-5-71_0_ 1_234_322-71_0_ 1_234_322-71_0_ 1_234_322-71_0_ 1_234_322_322-71_0_ 1_234_32322-71_0_ 1_234_32322-71_0_
Title: Ci ze mno jak racis Panie
Id: 353
Esac-Id: W1410
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 08
EsAC-Code: 13b2_1_-7_1_2_3b_1_0_ 1_2_2_5_4_3b_2_0_ 13b2_1_-7_1_2_3b_1_0_ 1_2_2_5_4_3b_2_0_ 2_5_5_2_2_4_3b_1_0_ 3b_2_1_-7_-5_-7_1_2_0_ 1_3b_4_5_4_3b_2_1_0_
Title: O Jezusie zbaw mo duse
Id: 354
Esac-Id: W1411A
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 04
EsAC-Code: 113_24_3210 365_12530 1-53_24_3210 365_12530 5_65_34_3210 333_2-712-50 1_35_12530
Title: O Jezusie zbaw mo duse
Id: 355
Esac-Id: W1411B
Key: G
Signature: 4/4
Unit: 08
EsAC-Code: 1_12321_ 4_2_1-72_ 3_23543_ 2__5_4_ 3__.0_ 1_12321_ 4_2_1-72_ 3_23543_ 2__5_4_ 3__.0_ 5_5_543_ 4_2_-5_1_ 3_3_3_2_ 1_-7_2_-5_ 2_4_5_4_ 2_543__
Title: Dzis Jezu Chryste wstympujes z niebzios na tyj niskosci
Id: 356
Esac-Id: W1412
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 16
EsAC-Code: 1__3b_4_5__1__4_.3b2__0__ -7__1_2_3b__5__4__3b__0__ -7__3b_4_5__1__4_.3b2__0__ -7__1_2_3b__5__4__3b__0__ 3b__2_1_-7__1__-6b_-6b_-5__0__ -7__1_2_3b__2__1_1_-7b__0__ 3b__4_5_6b__5__4__3b__0_
Title: Juz zaprawde o tym casie
Id: 357
Esac-Id: W1413
Key: D
Signature: FREIi/
Unit: 08
EsAC-Code: +1_+1+2+3_+2_+1_+2_+2_+3_0_ +1_+3_+5_+5_+4_+3_+25+1_ +1_+1+2+3_+2_+1_+2_+2_+3_0_ +1_+3_+5_+5_+4_+3_+25+1_ +3_+5_+4_+3_+2_+1_+1_+1+3+2_0_ +3_+2_+1_+1_+1_5_+1_+2_+3_0_ +1_+3_+5_+5_+4_+3_+25+1_0_
Title: Badz cesc chwala Najwyzsemu Ojcu wszech laskawosci
Id: 358
Esac-Id: W1414
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 08
EsAC-Code: 5_5_5_567b_6_5_3_ 5_3_1_3_2_565_0_ 5_5_5_567b_6_5_3_ 5_3_1_3_2_565_0_ 5_+1_7_6_7_+1_6_5_0_ 5_+1_5_6_3_5_543_ 3_2_3_5_3_2_1_0_
Title: Czy ze mno jak racys Panie
Id: 359
Esac-Id: W1415
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 08
EsAC-Code: 14312_1-52_5_432_0_ 2_3_456_56543_0_ 14312_1-52_5_432_0_ 2_3_456_56543_0_ 35656_3_4654312_0_ 4_312_1-7-6-71_2_3_0_ 234_5_6_45312_0_