Warmia W1416-W1463
Result
Initializing, please wait...
Title: O Jezusie zbaw mo duse
Id: 360
Esac-Id: W1416
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 08
EsAC-Code: 1_123__23313_2-51_0_ 3_365_.43_244_3_0_ 1_123_23423_2-51_0_ 3_365_.43_25543_0_ 5_5_543_423_2-51_0_ 3_3_3_2_1_12_-7-5_0_ 1_3_5_4_3_245_.43_0_
Title: Chwala Bogu z wisokosci
Id: 361
Esac-Id: W1417
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 16
EsAC-Code: 1_2_3_2_4_6_5_.34__3__2__3__0__ 3__3__2_.34_3_2__3__2__1__0__ 1_2_3_2_4_6_5_.34__3__2__3__0__ 3__3__2_.34_3_2__3__2__1__0__ 3_2_1__2_3_4__3__2__1#__2__0__ 2_4_3__4_6_5_.34__3__2__3__0__ 1__2_3_4_3_2__1_2_3__2__1__0__
Title: Z Tobo pojde w loze moje
Id: 362
Esac-Id: W1418
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 16
EsAC-Code: -5_1__2_3__4_3_1_2__0_ 5_5_4_4_3_5_2_0_ -5_1__2_3__4_3_1_2__0_ 5_5_4_4_3_5_2_0_ 1_3_5__3_4_2__ 1_3_5__3_4_2__ 3_1_1_2_1_-7_1_-6_-5__ 5_3_4_2_5_3_2-71__.
Title: Warownym grodem jest nas Bog
Id: 363
Esac-Id: W1419
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 16
EsAC-Code: +1_+1_+1_5_7_+1_6_5_0_ +1_7_6_5_6_342_1__ +1_+1_+1_5_7_+1_6_5_0_ +1_7_6_5_6_342_1__ 1_5__6_6_5_0_ 1_5__6_7_+1__ 7_+1_7_6_5__ 6_6_5__6_4_3_0_ +1_7_6_5_6_4_2_1__
Title: Narodzil sie Krystus Pon
Id: 364
Esac-Id: W1420A
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 08
EsAC-Code: 1_345_5_6_4#_5_0_ 5_5764#5_0_ 5_534434532_0_ 5_54321_0_ 3236543_0_ 3465543_0_ 5_534_3_2_1_0_
Title: Narodzil sie nam Zbaziciel
Id: 365
Esac-Id: W1420B
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 08
EsAC-Code: 1_34522_5_6_5_2_0_ 46543_2432132_1_0_ 3_4_5_6_5_4_321_0_ 4654321_5_4#_5_0_
Title: Jam posel jest poslany
Id: 366
Esac-Id: W1421A
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 08
EsAC-Code: -5_1-71_-5_-4__-3_0_ -5_1-71_-5_-4__-3_0_ -5_1-71_2_3_0_ 5_1_2_1_-7_1_0_ -5_333_1_3_5_0_ 222_2_-5_1_3_0_ -5_1-71_-5_-4__-3_0_ -5_1-71_-5_-4__-3_0_ -5_1-71_2_3_0_ 5_1_2_1_-7_1_0_
Title: Juz juz sie rozstajymy
Id: 367
Esac-Id: W1421B
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 08
EsAC-Code: -5_1_-7_1-6-5_-4__-3_0_ -5_1_-7_1-6-5_-4__-3_0_ 1_-7_1_2_3_4_0_ 5_3_1_1_2__1_0_
Title: Bogu spsiywajmy
Id: 368
Esac-Id: W1422
Key: G
Signature: FREIi/
Unit: 08
EsAC-Code: 3_6_5_6_3_0_ 3_6_5_6_3_0_ 3_3_4_5_4_0_ 3_6_5_6_3_0_ 5654321_ 1234565_ 1_-7_1_2-7-5_ 22234_4_ 33345_5_ 4_3_2_3_ 4_3_2_3_ 4_34531_0_ 4_34531_0_ 5242121_ 3453565_ 5_4_3_2_1_-7_1_0_ 2_2_3_0_ 2_5_5_1_0_ 7676555_1_ 7676565432_1_ 3_54#5_1_0_ 5_663_1_ 5_663_1_ 456543 456_4_ 43421_0_ 456543 456_4_ 43421_0_ 5_565_3_0_ 3_5_2_2_1_0_ 7_6_5_4_0_ 5_6_4_3_2_0_ 7_6_5_4_0_ 5_6_4_3_2_0_ 5_4_3_2_1_2_3_4_3_4_0_ 2_2_1_-7_0_
Title: Chrystus sie nam narodzil
Id: 369
Esac-Id: W1423A
Key: G
Signature: FREE/
Unit: 08
EsAC-Code: 5_5_.55_3_465__ 5_6_5_2_4_3_221_0_ 2_2_2_5__4_3_2_1_2_-5_0_ 5_5_5_6_6_5_0_ 6_6_3_5_4_3_0_ 5_5_3_6_543__0_ 5_5_4_3_245_0_ 3_4_3_2_1_0_ //]
Title: Christus sze nam narodzil
Id: 370
Esac-Id: W1423B
Key: G
Signature: FREEi/
Unit: 08
EsAC-Code: 5_5_6_5_43235_0_ 5_5_6_5_4_3_2_1_0_ 2_2_2_2_3_3_1_-7_2_-5_0_ 5_5_5_6_6_5_0_ 6_6_3_5_5_3_0_ 5_5_3_6_543_0_ 432_2_-7_1_0_ //]
Title: Swenty, swenty, swenty jest nas Pan
Id: 371
Esac-Id: W1423C
Key: G
Signature: 2/4
Unit: 16
EsAC-Code: 1__-5__ 3__1__ 4_.44_3_ 2__. -5_ 1__1__ 1__1_2_ 3__3__ 4__3_1_ -7_1_2_1_ -7_2_1_0_ //]
Title: Swenty jest Pan
Id: 372
Esac-Id: W1423D
Key: G
Signature: FREEi/
Unit: 08
EsAC-Code: +1_7_6_5_0_ +1_7_6_5_0_ 57+155_5_34543_0_ 6_5_534_4_4_345_.31_0_ //]
Title: Z syrca cale mygo
Id: 373
Esac-Id: W1424
Key: G
Signature: FREEi/
Unit: 08
EsAC-Code: -5-51121_ 1243212_ 2-6-6-7-71_ -5-53_21-53_3 -544321_ 2_11222_ -5-544331_ 22-6-711_ -5-51122_ -5443311_ 13211-7_ -5-5442233_ 13321-6_ -6224321_ 12222-6-6 -6221-71_
Title: Dzie
Id: 374
Esac-Id: W1425A
Key: G
Signature: 4/4 5/4
Unit: 08
EsAC-Code: 1_-5-5-6_-5_ 1_243_2_0_ 13554432 3321-712-5 1_2_3_0_
Title: Dziy zmartwychwstania Sina Bozego
Id: 375
Esac-Id: W1425B
Key: G
Signature: 4/4
Unit: 08
EsAC-Code: 1_-51-7_-5_ 1_243_1_ 13554432 3321-712-5 1_2_3_0_
Title: Krolu niebieski
Id: 376
Esac-Id: W1426A
Key: G
Signature: 4/4 5/4
Unit: 08
EsAC-Code: -5_1-7-6_-5_ -5-4-3-4-5_1_0_ -5_1-7-6_-5_ -5-4-3-4-5_1_0_ 12332_-5_0_ 221-71_-5_0_ 1_132_1_0_
Title: Mialym Jezusa w syrcu kosianygo
Id: 377
Esac-Id: W1426B
Key: G
Signature: 4/4 5/4
Unit: 08
EsAC-Code: -5_1-7-6_-5_ -5-4-3-4-5_1_0_ -5_1-7-6_-5_ -5-4-3-4-5_1_0_ 12332_-5_0_ 21-712_-5_0_ 53432_1_ -7123-5_1_0_
Title: Jako na puscy prendkiemi psysewana
Id: 378
Esac-Id: W1426C
Key: G
Signature: 4/4 5/4
Unit: 08
EsAC-Code: -5_1-7-6_-5_ -5-4-3-4-511_0_ -5_1-7-6_-5_ -5-4-3-4-511_0_ 1_332_-5_0_ 43212_3-7 1_-7-6-5_1_0_
Title: Krolu niebieski, zdrowie dusy mojyj
Id: 379
Esac-Id: W1427
Key: G
Signature: FREEi/
Unit: 08
EsAC-Code: 1_-6-6-6-7-5#_ -7-7-721-7-6_ 2_222321_ 1331232_ 3_33321_ 43212_-5_ 1_132_1_
Title: Jezus zyje w niym i ja
Id: 380
Esac-Id: W1428
Key: G
Signature: 2/4
Unit: 16
EsAC-Code: 1_-5_1_2_ 3_3_2__ 3_1_2_-7_ 1_-7_-6__ -5__0__ 1_-5_1_2_ 3_3_2__ 3_1_2_-7_ 1_-7_-6__ -5__0__ -5_-5_-6_-6_ -5_-5-4-3__ 1_2_3_3_ 2_2_1_0_
Title: Ach niesko
Id: 381
Esac-Id: W1429
Key: G
Signature: 5/4 4/4
Unit: 08
EsAC-Code: 56543_3_0_ 35433_2_0_ 56543_3_0_ 35433_2_0_ 3_423_42 3_6_5_0_ +1_765_43 2_1_0_0_
Title: Posluchajcie z weselym
Id: 382
Esac-Id: W1430
Key: G
Signature: 4/4 3/4
Unit: 08
EsAC-Code: 1_-5_-3-2-1_ -1-3-5_-5-72_ 3_2_1_0_ 3_1_-5_ 3_2_0_ 2_-7_-5_ 4_3_0_ 1_-7_123_ 2_1_0_0_ 3_1_-5_ 3_2_0_ 2_-7_-5_ 4_3_0_ 1_-7_123_ 2_1_0_0_
Title: Cekoj Pana swygo
Id: 383
Esac-Id: W1431
Key: G
Signature: 2/4
Unit: 08
EsAC-Code: 5565 3_1_ 2242 100_ 5565 3_1_ 2242 100_ 3_43 20 5654 30 5564 5_+1_ 7564# 5_0_ 5_65 3_1_ 2_34# 5_0_ 55+17 7_6+2 +1_7_ +1_0_ 5564 5_+1_ 7564# 5_0_ 5564 5_+1_ 7564# 5_0_ 5_65 3_0_ 5654 3_0_ 5564 5_+1_ 7564# 5_0_ 5_65 3_1_ 2_34# 5_0_ 55+17 7_6+2 +1_7_ +1_0_
Title: Niech wam moc nie odchodzi
Id: 384
Esac-Id: W1432
Key: G
Signature: FREEi/
Unit: 16
EsAC-Code: -5__1_1_1_1_1_0_1_ -722_2_2_2_2__0__ 1_2_3_3_3_3_3_5_ 4_3_2_1_-7_-6_-5__0__ -5_1_1_1_1_1_1_3_ 2_2_2_2_2_2_2_4_ 3_4_5__1_243__2_-7_1__0__ 5_5_5_5_5_5_5_3_ 4_4_4_4_4_4_432_ 4_3_3_3_3_3_3_5_ 4_3_0_2_1_-7_-6_-5__0__ -5_1_1_1_1_1_1_3_ 2_2_2_2_2_2_2_4_ 3_4_5__1_243__2__1__
Title: Pojdzmy wszyscy spolem
Id: 385
Esac-Id: W1433
Key: G
Signature: 2/4
Unit: 08
EsAC-Code: 1_1_ 432_ 1_2_ 11-5-7 121_ 1_1_ 432_ 112_ 11-5-7 1_1_
Title: Jezli sam Pan domu nie zbuduje
Id: 386
Esac-Id: W1434
Key: G
Signature: 3/4 4/4
Unit: 08
EsAC-Code: 135_5_ 67+1_+2_ 6_5_0_ +1_5_6_5_ 345_3_ 2_1_0_
Title: Spsiywajmyz w glos z aniolami
Id: 387
Esac-Id: W1435
Key: G
Signature: 3/4 4/4
Unit: 08
EsAC-Code: 1-5-5_-5_ -4-5-6_-5_0_ 1-5-6_-6_ -7-51_0_ 1-5-5_-5_ -4-5-6_-5_0_ 1-5-6_-6_ -7-51_0_ 321_-5_ 321_-5_ 321_-7_ -6-6-5_0_ 321_-5_ 321_-5_ 321_-7_ -6-6-5_0_ -5-5-4_-3_ -2-2-1_0_ 112_2_ 1-51__
Title: Boze wzierny
Id: 388
Esac-Id: W1436A
Key: G
Signature: 3/4
Unit: 16
EsAC-Code: 1_1_1__-5__ 3_355__3__ 3_5_4__2__ 3_4_5__0__ 4_6_6__4__ 3_3_5__3__ 3_4_4__2__ 3_2_1__0__
Title: Boze wzierny
Id: 389
Esac-Id: W1436B
Key: G
Signature: 3/4
Unit: 08
EsAC-Code: 111_-5_ 335_3_ 234_2_ 345_0_ 346_4_ 555_1_ 224_2_ 1-51_0_
Title: Chce stond isc
Id: 390
Esac-Id: W1437A
Key: G
Signature: 3/4 2/4
Unit: 16
EsAC-Code: 1_-6_-6__-5__ 3_1_1__-7__ -5_-7_-7__.-6_ -5_-4_-3__0__ 1_-7_-7__-6__ 1_-6_-6__-5__ 3_1_-7_-6_ -5_-4_-4__-3__ -3_-5_1_-5_ 2__2_-7_ 1__0__ -3_-5_1_-5_ 3__2_-7_ 1__0__ -5_-3_-3__0__ 1_-6_-6__-5__ -3_-4_-5__-3__ -2_-4_-3__0__ 1_-7_-7__-6__ 1_-6_-6-6-6_-5__ 3_1_-7__-6__ -5_-4_-4__-3__ -3_-5_1_-5_ 2__2_-7_ 1__0__ -3_-5_1_-5_ 3__2_-7_ 1__0__
Title: Chce stund isc
Id: 391
Esac-Id: W1437B
Key: G
Signature: 3/4 2/4
Unit: 08
EsAC-Code: -5-4-4_-3_ 1-6-6_-5_ -3-5-5_-4_ -2-4-4_-30 1-7-7_-6_ 1-6-6_-5_ 31-7_-6_ -5-4-4_-30 -1-3-51 3_2_ 10 -3-51-5 3_2_ 1_0_
Title: Gdziyz jest Jezus
Id: 392
Esac-Id: W1438A
Key: G
Signature: 3/4 4/4
Unit: 08
EsAC-Code: 135_+1_ 765_3_ 542_4_ 323_0_ 135_5_ 65432_4_ 321_3_ 221_0_
Title: Gdzies jest Jezus najnilejsy
Id: 393
Esac-Id: W1438B
Key: G
Signature: 3/4
Unit: 08
EsAC-Code: 135_+1_ +165_3_ 542_4_ 323__ 135_5_ 654323 4__0_ 321_3_ 221__
Title: Gdziez jest Jezus najmilejsy
Id: 394
Esac-Id: W1438C
Key: G
Signature: 3/4
Unit: 08
EsAC-Code: 135_+1_ 765_3_ 542_4_ 321_0_ 135_5_ 642_4_ 321_3_ 221_0_
Title: Chszescijanin jest psielgrzimym
Id: 395
Esac-Id: W1438D
Key: G
Signature: 3/4
Unit: 08
EsAC-Code: 135_+1_ 765_3_ 654_2_ 543_0_ 135_+1_ 765_3_ 654_2_ 543_0_
Title: O rodzice, wezta dziatki
Id: 396
Esac-Id: W1439
Key: G
Signature: 3/4 4/4 2/4
Unit: 08
EsAC-Code: 135_3_ 443_2_0_ 234_6_ 543_0_ 135_3_ 443_2_0_ 234_6_ 543_0_ 1234 3_2_ 1_0_
Title: Gdzie psielgrzymi ciungnoc chcecie
Id: 397
Esac-Id: W1440
Key: G
Signature: 3/4 4/4
Unit: 08
EsAC-Code: -511_-7_ -2-6-6-5-5_0_ -3-51_-5_ -6-71_0_ -511_-7_ -2-6-6-5-5_0_ -3-51_-5_ -6-71_0_ 1-7-6_-7_ 1-6-6_-5_0_ 1-7-6_-7_ 1-6-6_-5_0_ -3-53_2_ 112_1_ -7-6-5_-5_ -6-5-3_0_ -3-53_2_ 112_1_ -7-6-5_1_ -7-71__
Title: O jak slodkie imie Jezus
Id: 398
Esac-Id: W1441
Key: G
Signature: 3/4 4/4
Unit: 08
EsAC-Code: -3-53_.2 121_-5_0_ -6_-6_1-7 1-6-5_0_ -5-72_.-7 123_1_0_ 2_-5_3_ 231_-7_ 1-7-6__ 1-6-5_0_ -511_1_ 123_2_0_ 321__ 21-7_0_ -511_1_ 1_-7_1_0_
Title: Jezu toruj nam droge zycia sam
Id: 399
Esac-Id: W1442
Key: G
Signature: 3/4 4/4 2/4
Unit: 08
EsAC-Code: 11-7_1_ 2_0_ 123_2_ 1_0_ 345_4_ 323_2_0_ 123_2_ 1-71_-7_0_ 11-7_1_ 1_0_ 123_2_ 1_0_
Title: Przyslim tu do was z Jezusem
Id: 400
Esac-Id: W1443
Key: G
Signature: 3/4
Unit: 08
EsAC-Code: 3_2_1_ 5_1_2_ -7-6-5__ -5_1232 1_543_ 2_1_2_ 5_1__ 21-7-6-5_ -5_1232 1_543_ 5_5_6_ 54345_ 21-7-6-5_ 54321_
Title: O Jezu obrona moja
Id: 401
Esac-Id: W1444
Key: F
Signature: 3/4
Unit: 08
EsAC-Code: 3_3_3_ 5_4_3_ 5_4_3_ 2__0_ 3_3_3_ 5_4_3_ 5_4_3_ 2__0_ 1_2_2_ 3__5_ 5__4_ 3__0_ 3_4_6_ 5__23 4__31 2__0_
Title: Wielki Boze wzelbzim cie
Id: 402
Esac-Id: W1445
Key: G
Signature: 3/8
Unit: 08
EsAC-Code: 1_1 1-71 212 30_ 3_3 345 543 320 1_1 1-71 212 30_ 3_3 345 543 320 2_3 432 3_4 50_ 6_6 543 432 10_
Title: Moj przyjacielu powiydz mi
Id: 403
Esac-Id: W1446
Key: G
Signature: 3/4
Unit: 04
EsAC-Code: -513 5_1 3_2 2_0 424 3_-5 3_2 1_0 -513 5_1 3_2 220 223 4_-5 3_2 1_0 -513 5_1 3_2 2_0 424 30-5 3_2 1_0
Title: Bynde Cie wielbil moj Panie
Id: 404
Esac-Id: W1447
Key: F
Signature: 6/4 7/4
Unit: 08
EsAC-Code: 4_ 3__4_5__3_ 5__4_2__0_4_ 3__4_5__3_ 5__4_2__0_ 2_5_5_5_4_6_ 5__4_3__0_ 4_5_6_5__3_ 5__432__0_
Title: A grob pokoj ma
Id: 405
Esac-Id: W1448
Key: G
Signature: 4/4
Unit: 08
EsAC-Code: -5 3_221_0-5 1_113_33 5_4_3_0 1 6_665_35 54223_0 1 6_665_35 54223_0
Title: Chcesz Jezusa rycerzem byc
Id: 406
Esac-Id: W1449
Key: G
Signature: 4/4
Unit: 08
EsAC-Code: -5_ 1_1_2_2_ 3_.45_54 3_3_2_2-7 1__0_ -5_ 1_1_2_2_ 3_.45_54 3_3_2_2-7 1__0_ 5_ 2_.1-7_1_ 2__0_5_ 2_.1-7_1_ 2__0_ -5_ 1_1_2_2_ 3_.45_54 3_3_2_2-7 1__0_ -5_ 1_1_2_2_ 3_.45_54 3_3_2_2-7 1__0_
Title: Komu Bog zyczliwosci dzieli
Id: 407
Esac-Id: W1450
Key: G
Signature: 4/4
Unit: 16
EsAC-Code: 1__ 3__5__+1_.7+1_.7 5___3__5__ 4_.34_.33__1__ 2___. 2_3_ 4__.4_3_.24_.5 6___5__5__ +1__5__+1__+2__ +3___+2___ +1___0__
Title: Roztworzcie sie brami stolice wisokie
Id: 408
Esac-Id: W1451
Key: G
Signature: 2/4
Unit: 08
EsAC-Code: -5 1_-71 2_12 3_21 2-5_ 3 5_35 4_2-5 3_2-7 1_1
Title: Gdziy znajdzie ma dusza tu ojcizne swo
Id: 409
Esac-Id: W1453
Key: G
Signature: 4/4
Unit: 04
EsAC-Code: 5 5_35 5_35 4_24 3_0 5 5_35 5_35 4_24 3_0 5 +1_76 5_35 5645 3_0 5 +1_76 5_35 5645 3_0_ 5_3_ 4_2_ 1_24 3_0 5 +1_76 5_35 5645 3_0 5 +1_76 5_35 5645 3_0
Title: Uslis prosbi moje Boze litosciwi
Id: 410
Esac-Id: W1454
Key: G
Signature: 4/4
Unit: 04
EsAC-Code: 1 1_-53 3_15 5_26 5430 5 5_24 3_13 2_-72 2_1
Title: Uchwic mnie sam za dlonie
Id: 411
Esac-Id: W1455
Key: G
Signature: 4/4
Unit: 08
EsAC-Code: 5_ 6_5_4_3_ 4__203_ 4__5__ 3__0_ 5_ 6_5_4_3_ 4__203_ 4__5__ 3__0_ 3_ 2_5_4#_6_ 5_6_7_+1_ 7__6__ 5__0_ 5_+1_7_6_ 5_5_6_5_ 4_3_4_2_ 1__0_
Title: Klaniam sie przed moco milosci
Id: 412
Esac-Id: W1456
Key: G
Signature: 3/4
Unit: 08
EsAC-Code: 5_ 3__4_ 5__+1_ +2_+1_7_ +1_5_0_ 6_+1_6_ 5__3_ 6_5_43 2__0_ 5_ 3__4_ 5__+1_ +2_+1_7_ +1_5_0_ 6_+1_6_ 5__3_ 6_5_43 2__0_ 5_ 7__5_ +1__5_ +3_+2_+1_ +1_7_0_ +1_7_6_ 5__3_ 6_5_4_ 3__2_ 1__
Title: Swiat przewodzi nie siy tygo
Id: 413
Esac-Id: W1457
Key: G
Signature: 6/4 5/4
Unit: 04
EsAC-Code: -5 1_33_4 3_.2_. 1_00 6 5432_2 1_00 -5 1_33_4 3_.2_. 1_00 6 5432_2 1_00 5 5_33_4 4_6+176 5_75_7 +1_00 -5 1_33_4 3_.2_. 1_00 6 5432_2 1_00
Title: Swat przewodzi strzez sie tygo
Id: 414
Esac-Id: W1458
Key: G
Signature: 6/8
Unit: 16
EsAC-Code: -5_ -5__-5_-3__-5_ 1__1_-5__-7_ 2__1_-7__-6_ -5__0_0__ -3-5 -5__-5_-3__-5_ 1__1_-5__-7_ 2__1_-7__-6_ -5__0_0__ -5_ 2__2_2__2_ 2__-5_4__3_ 2_3_2_1__2_ 3__0_0__ -5_ 4__2_1__2_ 1__-6_-5__-5_ 1__1_1_-7_1_ 2__0_0__ -5_ 2__0_0__-5_ 3__0_0__1_ 2__2_-7__-7_ 1__0_0__
Title: Sukajcie dziycie nadobne
Id: 415
Esac-Id: W1459
Key: G
Signature: 6/8
Unit: 16
EsAC-Code: -5_ 1__2_3__4_ 5__6_5_0_+1_ 7__6_5__2_ 4__.3_0_ -5_ 1__2_3__4_ 5__6_5_0_+1_ 7__6_5__2_ 4__.3_0_ 5_ 5__3_3__5_ 4_3_2_2__4_ 3__4_5__+14 3__2_1__
Title: Do ojcyzny wzg e ciungnie mnie ze szwata
Id: 416
Esac-Id: W1460
Key: G
Signature: 2/4
Unit: 08
EsAC-Code: -5 1_-7-6 -5_-3-3 1222 3_0 -6 2_22 1_11 -7_-7-7 1_0 -5 -5_-6-7 1_10 2_22 3_0 -6 2_22 1_11 -7_-7-7 1_0
Title: Jezus Krystus mym pasterzem
Id: 417
Esac-Id: W1461
Key: G
Signature: 6/4
Unit: 04
EsAC-Code: -5 1-7-6-502 2_2103 321123 2_000 5 5_33_6 432103 5_121-7 1_000
Title: Wzielki doktor jest nam bliski
Id: 418
Esac-Id: W1462
Key: G
Signature: 3/8
Unit: 16
EsAC-Code: 5_ 5__3_ 1__2_ 3__4_ 5__0__ 0_ 3_5_ 5__-7_ 4__-72 2__1_ 1__0_ 0_0_ 5_ 5__3_ 1__2_ 3__4_ 5__0_ 0_ 3_5_ 5__-7_ 4__2_ 2__-7_ 1__0_ 5_6_7_ +1__4_ 6__6_ 5__0_ 5_6_7_ +1__4_ 6__6_ 5__0_ 5__3_ 1__2_ 3__4_ 5__0_ 5__-7_ 4__2_ 2__1_ 1__
Title: Chwala bu
Id: 419
Esac-Id: W1463
Key: G
Signature: FREEi/
Unit: 08
EsAC-Code: 33334_3_ 354_3_ 334_322_1_0_ 2222332_ 2533456_5_0_ 323432_1_ 4__.3__.